Growshop

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ INTERNETOVÉ PRODEJNY

WWW.GROWSHOPKOLIN.CZ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN VOP) UPRAVUJÍ VZTAHY MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM V OBLASTI PRODEJE ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ GROWSHOPKOLIN.CZ MEZI FIRMOU GROWSHOP KOLÍN S R.O. (DÁLE JEN "PRODÁVAJÍCÍ") A JEJÍMI ZÁKAZNÍKY (DÁLE JEN "KUPUJÍCÍ").
PRODÁVAJÍCÍ:PRODÁVAJÍCÍM JE SPOLEČNOST GROWSHOP KOLÍN S.R.O., KTERÁ JE REGISTROVANÝM PODNIKATELSKÝM SUBJEKTEM S IČ 24133698 A REGISTROVANÝM PLÁTCEM DPH S DIČ CZ24133698, SE SÍDLEM NA VÝFUKU 42,28002 KOLÍN.NABÍZEJÍCÍM ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU GROWSHOPKOLIN.CZ. KUPUJÍCÍ:KUPUJÍCÍ PŘI ZAHÁJENÍ OBCHODNÍCH VZTAHŮ PŘEDÁVÁ PRODÁVAJÍCÍMU POUZE SVÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE, NUTNÉ PRO BEZPROBLÉMOVÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, POPŘÍPADĚ ÚDAJE, KTERÉ CHCE MÍT UVEDENY NA NÁKUPNÍCH DOKLADECH. PRÁVNÍ VZTAHY PRODÁVAJÍCÍHO S KUPUJÍCÍM VÝSLOVNĚ NEUPRAVENÉ TĚMITO VOP SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI ZÁKONA Č. 89/2012 SB., (OBČANSKÝ ZÁKONÍK), JAKOŽ I PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI. KUPUJÍCÍ SI JE VĚDOM, ŽE MU KOUPÍ PRODUKTŮ, JEŽ JSOU V OBCHODNÍ NABÍDCE PRODÁVAJÍCÍHO, NEVZNIKAJÍ ŽÁDNÁ PRÁVA NA POUŽÍVÁNÍ REGISTROVANÝCH ZNAČEK, OBCHODNÍCH NÁZVŮ, FIREMNÍCH LOG ČI PATENTŮ PRODÁVAJÍCÍHO NEBO DALŠÍCH FIREM, NENÍ-LI V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU SJEDNÁNO JINAK.

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU DŮVĚRNÉ, BUDOU POUŽITY POUZE K USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ SMLOUVY S KUPUJÍCÍM A NEBUDOU JINAK ZVEŘEJNĚNY, POSKYTNUTY TŘETÍ OSOBĚ APOD., S VÝJIMKOU SITUACE SOUVISEJÍCÍ S DISTRIBUCÍ ČI PLATEBNÍM STYKEM TÝKAJÍCÍHO SE OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ (SDĚLENÍ JMÉNA A ADRESY DODÁNÍ).

III. OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ - PÁTEK: 11:00 - 19:00 HOD.

SOBOTA: 12:00 - 17:00 HOD.

OTEVÍRACÍ DOBA E-SHOPU WWW.GROWSHOPKOLIN.CZ JE NONSTOP, AVŠAK MĚJTE NA ZŘETELI, ŽE VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK SPADÁ POUZE NA PRACOVNÍ DNY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU (VYJMA STÁTNÍCH SVÁTKŮ, KTERÉ PŘIPADAJÍ NA PRACOVNÍ DNY).

IV. CENÍKY

V INTERNETOVÉM OBCHODĚ JSOU VŽDY AKTUÁLNÍ A PLATNÉ CENÍKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD. CENÍKY PLATNÉ PRO PRODEJNU JSOU K DISPOZICI V PRODEJNĚ. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH.

V . OBJEDNÁVÁNÍ - JAK NAKUPOVAT

5.1. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

REGISTRACE NA WWW.GROWSHOPKOLIN.CZ JE POVINNÁ – BEZ NÍ NELZE OBJEDNÁVAT ZBOŽÍ. POTÉ VÁM BUDE STAČIT, ABYSTE SE JEN PŘIHLÁSILI (ZADALI JMÉNO, HESLO A STISKLI TLAČÍTKO „PŘIHLÁSIT“) A NEMUSÍTE ZADÁVAT ŽÁDNÉ DALŠÍ ÚDAJE, COŽ VÁM UŠETŘÍ SPOUSTU ČASU. REGISTRACE SE PROVÁDÍ KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „REGISTRACE“ , PO KTERÉM SE VÁM ZOBRAZÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. DO TOHOTO FORMULÁŘE DOPLNÍTE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE. JE NUTNÉ SPRÁVNĚ VYPLNIT VŠECHNY POVINNÉ ÚDAJE (VŠECHNY ÚDAJE OZNAČENÉ ČERVENOU HVĚZDIČKOU JSOU POVINNÉ). PŘI ZADÁNÍ CHYBNÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJŮ BY VAŠE OBJEDNÁVKA NEMOHLA BÝT SPRÁVNĚ A VČAS VYŘÍZENA.

5.2. PŘIHLÁŠENÍ

POKUD SE ROZHODNETE PROVÉST NÁKUP, JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT DO SYSTÉMU. ZADEJTE VAŠE PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO (KTERÉ JSTE SI ZVOLIL PŘI REGISTRACI) A POTVRĎTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "PŘIHLÁSIT". TÍMTO JSTE PŘIHLÁŠEN V SYSTÉMU A MŮŽETE VKLÁDAT VYBRANÉ ZBOŽÍ DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU.

5.3. NÁKUP ZBOŽÍ

POKUD SE VÁM ZBOŽÍ LÍBÍ A CHCETE SI JE OBJEDNAT, ZADEJTE DO KOLONKY POČET KUSŮ (AUTOMATICKY SE ZOBRAZUJE POČET JEDNA) A POTÉ KLIKNĚTE NA IKONKU KOŠÍK, ZBOŽÍ SE AUTOMATIKY VLOŽÍ DO KOŠÍKU. CHCETE-LI NADÁLE VYBÍRAT A PŘIDÁVAT ZBOŽÍ DO KOŠÍKU, STAČÍ NA LIŠTĚ V KATALOGU KLIKNOUT NA JINOU KATEGORII A OPĚT PŘIDÁVAT DLE LIBOSTI.


5.4. NÁKUPNÍ KOŠÍK

V PŘEDCHOZÍM KROKU JSTE VLOŽILI ZBOŽÍ DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU. V TÉTO CHVÍLI JEŠTĚ NENÍ NIC ZÁVAZNÉ. OBJEDNÁVKU MŮŽETE KDYKOLI ZRUŠIT. KLIKNUTÍM NA IKONU "NÁKUPNÍ KOŠÍK" SE VÁM ZOBRAZÍ OBSAH NÁKUPNÍHO KOŠÍKU. ZDE JE MOŽNÉ UPRAVOVAT POČTY KUSŮ , NEBO KOŠÍK VYPRÁZDNIT STISKNUTÍM TLAČÍTKA "VYPRÁZDNIT". JAKMILE MÁTE VÝBĚR UKONČEN A KOŠÍK OBSAHUJE VÁMI POŽADOVANÉ ZBOŽÍ, KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO 2 ZPŮSOB DORUČENÍ.

5.5. ZPŮSOB DORUČENÍ

GROWSHOPKOLÍN.CZ- ZPŮSOBY PŘEPRAVY :

1. TOPTRANS - OBCHODNÍ BALÍK DO 15 KG

2. TOPTRANS - OBCHODNÍ BALÍK DO 15 KG

3. OSOBNÍ PŘEVZETÍ NA ADRESE PRODEJNY KLENOVECKÁ 1047, KOLÍN 28002

4. ZÁSILKOVNA

VEŠKERÉ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY SE ŘÍDÍ AKTUÁLNÍM CENÍKEM JEDNOTLIVÝCH PŘEPRAVCŮ. CENY SE MOHOU LIŠIT DLE HMOTNOSTI A ROZMĚRŮ - VÍCE VIZ CENÍK PŘEPRAVCE.

WWW.TOPTRANS.CZ

WWW.ZASILKOVNA.CZ

(PŘED VYZVEDNUTÍM ZBOŽÍ DOPORUČUJEME ZAVOLAT DO OBCHODU, ZDA JE JIŽ OBJEDNÁVKA PŘIPRAVENA K EXPEDICI).

 

VI. VRÁCENÍ ZÁSILKY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ ODEBRAL ZBOŽÍ JINÝM ZPŮSOBEM NEŽ OSOBNĚ V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO (BYLO MU DORUČENO PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU). V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 89/2012 MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY DO 14 DNÍ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ, ŽE ZBOŽÍ OBJEDNAL JINAK NEŽ OSOBNĚ A BYLO MU DORUČENO LIBOVOLNOU PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU. V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PONESE NÁKLADY VRÁCENÍ ZBOŽÍ SPOTŘEBITEL. ROZHODNE-LI SE KUPUJÍCÍ PRO ODSTOUPENÍ V TÉTO LHŮTĚ, JE NUTNO SPLNIT NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY:

ODESLAT DOPIS (NEJLÉPE E-MAILEM NA ADRESU:

(GROWSHOP@GROWSHOPKOLIN.CZ) S TEXTEM: "CHCI JEDNOSTRANNĚ ODSTOUPIT OD SMLOUVY ZE DNE DD.MM.RRRR Č. (ČÍSLO FAKTURY) A POŽADUJI VRÁCENÍ UHRAZENÉ ČÁSTKY ZA ZBOŽÍ NA ÚČET ČÍSLO:........................". DATUM A PODPIS.

ZBOŽÍ DORUČIT NA ADRESU PRODÁVAJÍCÍHO. ZBOŽÍ ODESÍLANÉ A DORUČENÉ ZPĚT NA ADRESU PRODÁVAJÍCÍHO, BY MĚLO BÝT V PŮVODNÍM NEPOŠKOZENÉM OBALU, MĚLO BY BÝT NEPOŠKOZENÉ, KOMPLETNÍ (VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁVODU ATD.) A S KOPIÍ DOKLADU O KOUPI. NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU - NEBUDE PŘEVZATO. DOPORUČUJEME VÁM ZBOŽÍ POJISTIT. MOŽNOST ODSTOUPIT OD SMLOUVY SE NEVZTAHUJE NA DODÁVKU ZBOŽÍ UPRAVENÉHO NA PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO ČI NA ZBOŽÍ OBJEDNANÉ SPECIÁLNĚ A VÝSLOVNĚ NA JEHO PŘÁNÍ A KTERÉ NEBYLO V DOBĚ OBJEDNÁVKY SKLADEM A JINÉ ZBOŽÍ, U KTERÉHO POUŽITÍM JE SPOTŘEBOVÁNA ČÁST JEHO HODNOTY A NELZE JEJ VRÁTIT DO PŮVODNÍHO STAVU PŘED KOUPÍ. PŘI SPLNĚNÍ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ VÁM PENÍZE ZA ZBOŽÍ ZAŠLEME PŘEVODEM NA VÁŠ ÚČET ČI SLOŽENKOU NA ADRESU A TO NEJPOZDĚJI 14 PRACOVNÍCH DNŮ PO FYZICKÉM OBDRŽENÍ ZBOŽÍ. HOTOVĚ ÚHRADU POSKYTNOUT NELZE. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN  ÚČTOVAT KUPUJÍCÍMU PŘÍPADNÉ DALŠÍ VZNIKLÉ NÁKLADY.

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.KUPUJÍCÍ JE POVINEN ZBOŽÍ DODANÉ PRODÁVAJÍCÍM PROHLÉDNOUT BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU A O ZJIŠTĚNÝCH VADÁCH DO 24 MĚSÍCŮ INFORMOVAT PRODÁVAJÍCÍHO.

2.OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÝCH VADÁCH MUSÍ KUPUJÍCÍ UČINIT U PRODÁVAJÍCÍHO PÍSEMNĚ (E-MAILEM) VE LHŮTĚ DO 24 MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. V PÍSEMNÉM OZNÁMENÍ MUSÍ KUPUJÍCÍ UVÉST ZJIŠTĚNÉ VADY, TJ. MUSÍ UVÉST, O JAKÉ VADY SE JEDNÁ A JAK SE PROJEVUJÍ. PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÝCH VADÁCH UPLATŇUJE KUPUJÍCÍ V MÍSTĚ PROVOZOVNY PRODÁVAJÍCÍHO:

GROWSHOPKOLÍN S R.O., KLENOVECKÁ 1047, 28002 KOLÍN TEL.: +420 774 342 094, +420 773 170 123, E-MAIL:GROWSHOP@GROWSHOPKOLIN.CZ (DO PŘEDMĚTU ZPRÁVY UVEĎTE REKLAMACE OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ ZE DNE DD.MM.RRRR)

3.K REKLAMACI JE NUTNÉ VE VŠECH PŘÍPADECH PŘEDLOŽIT KOPII FAKTURY A DOKLAD O ZAPLACENÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ, JEHOŽ VADY JSOU REKLAMOVÁNY A PÍSEMNÝ POPIS REKLAMACE, NEBYLO-LI TAK UČINĚNO POŠTOU.

4.PRODÁVAJÍCÍ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVOZU PRODUKTŮ, FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ A ŠKOD Z NEODBORNÉHO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ, STEJNĚ JAKO ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VNĚJŠÍMI UDÁLOSTMI A CHYBNOU MANIPULACÍ.NA VADY TOHOTO PŮVODU SE NEVZTAHUJE ANI POSKYTNUTÁ ZÁRUKA. PROSTUDUJTE SI VŽDY A PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ.
5.PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE INFORMOVAT ZÁKAZNÍKA NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ OD OBDRŽENÍ REKLAMACE, O POSTUPU A VYŘÍZENÍ.

6.DOBA VYŘÍZENÍ REKLAMACE PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU SE PRODLUŽUJE NA 30 DNŮ V PŘÍPADĚ ČESKÝCH DODAVATELŮ. POKUD SE REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ MUSÍ ZASÍLAT DO ZAHRANIČÍ, PRODLUŽUJE SE REKLAMAČNÍ LHŮTA NA 30 DNÍ, O TOMTO BUDE ZÁKAZNÍK INFORMOVÁN.

7.ZÁKONEM STANOVENÁ ZÁRUKA NA ZBOŽÍ JE 24 MĚSÍCŮ.


VIII. INFORMACE O PRODUKTECH

INFORMACE O PRODUKTECH V INTERNETOVÉM OBCHODU PRODÁVAJÍCÍHO MAJÍ POUZE ILUSTRAČNÍ CHARAKTER A V DETAILECH SE MOHOU LIŠIT OD DODÁVANÉHO ZBOŽÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE ZBOŽÍ NENÍ MOMENTÁLNĚ SKLADEM, BUDETE DO 2 DNŮ KONTAKTOVÁNÍ E-MAILEM NEBO NA VÁMI UVEDENÉM TELEFONU. UPOZORNĚNÍ: INFORMACE O PRODUKTECH ZVEŘEJNĚNÝCH NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PROVOZOVATELE GROWSHOPKOLIN.CZ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ A VZDĚLÁVACÍ CHARAKTER. PROVOZOVATEL NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ZNEUŽITÍ NABÍZENÉHO ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM. ÚMYSLEM PRODÁVAJÍCÍHO NENÍ PODPOROVAT, PROPAGOVAT ČI DÁLE JINAK INICIOVAT VÝROBU, DRŽENÍ ČI UŽÍVÁNÍ ILEGÁLNÍCH LÁTEK A SUBSTANCÍ. OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET TABÁKOVÉ VÝROBKY A KUŘÁCKÉ POTŘEBY NEPRODÁVÁME.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

·PLATBA V HOTOVOSTI PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ·PLATBA PŘEDEM BANKOVNÍM PŘEVODEM (NA ZÁKLADĚ POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ PLATBY, POPŘ. PŘI OBJEVENÍ SE PLATBY NA NAŠEM ÚČTU, VÁM BUDE ZBOŽÍ ZASLÁNO), TÝKÁ SE TAKÉ ZÁSILEK DO ZAHRANIČÍ, KDE PŘEPRAVNÍ FIRMY NEPROVÁDĚJÍ DOBÍRKU. ZBOŽÍ ZŮSTÁVÁ DO ÚPLNÉHO ZAPLACENÍ MAJETKEM PRODÁVAJÍCÍHO.

 

X. DODACÍ PODMÍNKY

  • OSOBNÍ ODBĚR
  • ZASÍLÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU TOPTRANS ZBOŽÍ JE MOŽNO KUPUJÍCÍMU ZASLAT PROSTŘEDNICTVÍM TOPTRANSEM OBVYKLÁ DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ ČI VÝZVY K PŘEVZETÍ ZÁSILKY JE DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY (VYJMA PŘÍPADŮ, KDY ZBOŽÍ NENÍ SKLADEM - BUDETE INFORMOVÁNI DO 2 DNŮ E-MAILEM NEBO TELEFONICKY A VAŠE OBJEDNÁVKA SE BUDE ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ V ZÁVISLOSTI NA DOHODĚ). CENA PŘEPRAVY SE ŘÍDÍ DLE CENÍKU AKTUÁLNÍHO V DEN OBJEDNÁVKY. NEÚPLNOU NEBO POŠKOZENOU ZÁSILKU JE NUTNO NEPRODLENĚ OZNÁMIT E-MAILEM NA ADRESU growshop@growshopkolin.cz, U DOPRAVCE ZAHÁJIT REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A KOPII ZÁPISU O TOM NEPRODLENĚ ZASLAT E-MAILEM ČI POŠTOU PRODÁVAJÍCÍMU. POKUD NEDOJDE K ZAHÁJENÍ REKLAMACE POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ V DEN PŘEVZETÍ, NA DODATEČNÉ REKLAMACE NEÚPLNOSTI NEBO POŠKOZENÍ DODÁVKY NENÍ ŽÁDNÝ NÁROK.
  • ZÁSILKOVNA - MAXIMÁLNÍ HMOTNOST ZÁSILKY 5 KG. DÉLKA ZÁSILKY NESMÍ PŘEKROČIT 70CM. OBVYKLÁ DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ ČI VÝZVY K PŘEVZETÍ ZÁSILKY JE DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY (VYJMA PŘÍPADŮ, KDY ZBOŽÍ NENÍ SKLADEM - BUDETE INFORMOVÁNI DO 2 DNŮ E-MAILEM NEBO TELEFONICKY A VAŠE OBJEDNÁVKA SE BUDE ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ V ZÁVISLOSTI NA DOHODĚ). CENA PŘEPRAVY SE ŘÍDÍ DLE CENÍKU AKTUÁLNÍHO V DEN OBJEDNÁVKY.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PRODÁVAJÍ INFORMUJE PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO OP KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE O TOM, ŽE VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ SPORY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM-SPOTŘEBITELEM JE MOŽNÉ ŘEŠIT ROVNĚŽ MIMOSOUDNÍ CESTOU (TZV. ADR). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE NUTNÉ, ABY KUPUJÍCÍ-SPOTŘEBITEL KONTAKTOVAL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ SUBJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORU, KTERÝM JE V TĚCHTO VĚCECH ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE (VÍCE NA HTTP://WWW.COI.CZ ANEBO PŘÍMO NA HTTPS://ADR.COI.CZ). PRODÁVAJÍCÍ VŠAK DOPORUČUJE VŠEM KUPUJÍCÍM, ABY POKUD MOŽNO V TAKOVÝCH PŘÍPADECH NEJDŘÍVE KONTAKTOVALI SAMOTNÉHO PRODÁVAJÍCÍHO A SNAŽILI SE TAKOVÝ SPOR VYŘEŠIT BEZ ÚČASTI ČOI.


TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ OD 01,01,2015. PRODÁVAJÍCÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.